Politika privatnosti i kolačića

eMobil pridaje veliki značaj zaštiti i poštovanju politike privatnosti.

Konektor za punjenje električnih vozila

Emobil SNC d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5v/34, 11070 Beograd, matični broj: 21765902 (u daljem tekstu: “EMOBIL SNC”) vodi računa o Vašoj privatnosti i posvećen je njenoj zaštiti. Emobil SNC može prikupljati lične podatke posetilaca internet stranice https://www.emobil.rs/ (u daljem tekstu: internet stranica) i/ili korisnika mobilne aplikacije Edrive (u daljem tekstu: mobilna aplikacija).

Ovom internet stranicom i mobilnom aplikacijom upravlja EMOBIL SNC.

Ovom politikom privatnosti se definiše vrsta informacija koje prikupljamo i kako ih obrađujemo i štitimo.

Ova politika Vam objašnjava kako da postupite u slučaju da ne želite da se Vaši podaci o ličnosti prikupljaju kada posetite internet stranicu i/ili koristite mobilnu aplikaciju, i kako možete da izmenite informacije koje ste nam već dostavili. Ova politika privatnosti se ne primenjuje na banere, nagradne igre i druge reklame
ili promocije koje možemo sponzorisati ili učestvovati na internet stranicama koje su u vlasništvu trećih lica.

RUKOVALAC PODATAKA

Rukovalac obrade podataka je EMOBIL SNC.

VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI KOJI SE OBRAĐUJU

Podaci o ličnosti koje EMOBIL SNC može prikupljati i/ili obrađivati su: ime i prezime posetioca/korisnika i adresa prebivališta i/ili boravišta posetioca/korisnika.

PODACI O NAVIGACIJI

Kompjuterski sistemi i softverske procedure uključene u rad internet stranice ili mobilne aplikacije, u toku svog uobičajenog funkcionisanja, dolaze u posed nekih podataka o ličnosti čiji prenos je podrazumevan korišćenjem protokola internet komunikacije. Ove informacije se ne prikupljaju s ciljem da bi bile povezane sa bilo kojim određenim licima, ali, kroz procese i povezivanje sa podacima u vlasništvu trećih lica, po svojoj prirodi mogu dovesti do identifikacije korisnika. U ovu kategoriju podataka uključene su IP
adrese ili imena uskladištena u domenu računara koje koriste lica koja pristupaju internet stranici i registruju se za korišćenje ili koriste mobilnu aplikaciju, adrese u okviru URI (Jedinstveni identifikator resursa), vreme zahteva, metod koji se koristi za prosleđivanje zahteva serveru, veličinu dokumenta primljenog u odgovoru, kod cifara koji pokazuje stanje odgovora koji je dao server (u redu, greška, itd...) i ostali parametri povezani sa operativnim sistemom i strukturom i uslovima računara korisnika. Ovi podaci se koriste samo za dobijanje anonimnih statističkih podataka o korišćenju internet stranice i/ili mobilne aplikacije i za proveru njihovog ispravnog rada i brišu se odmah nakon obrade. Podaci se mogu koristiti za istraživanje odgovornosti, ukoliko dođe do prekršaja obrade podataka protiv internet stranice.

PODACI O LIČNOSTI

Možemo prikupljati podatke o ličnosti. Podaci o ličnosti su podaci pomoću kojih se može odrediti Vaš identitet. To su obično podaci kao što su Vaše ime, adresa stanovanja, korisničko ime, adresa e-pošte, broj telefona i podaci o kreditnoj kartici. Možemo prikupljati podatke dostavljene od strane korisnika samo da bismo odgovorili na postavljena pitanja i takvi podaci će se obrađivati u skladu sa ovom politikom i primenljivim propisima.

PODACI ZA KOJE KORISNIK DOBROVOLJNO OMOGUĆAVA PRISTUP

Neobavezno, izričito i dobrovoljno prosleđivanje podataka o ličnosti korisnika na formularima za registraciju koje se nalaze na ovoj internet stranici podrazumeva sledstveno pribavljanje podataka koje je dostavio pošiljalac. Ove podatke će EMOBIL SNC obraditi u svrhu odgovora na traženu uslugu i, ako date svoju saglasnost, slanja informativnog i reklamnog materijala putem e-pošte.

ZAŠTITA DECE

EMOBIL SNC je posvećen zaštiti privatnosti dece. Internet stranica i mobilna aplikacija su kreirane i namenjene za upotrebu od strane starosti 16 godina i starijih. Ako imate više od 16 godina, ali manje od 18 godina, trebalo bi da pregledate uslove ove politike privatnosti sa Vašim roditeljima ili starateljima kako biste bili sigurni da ih razumete. Iako nismo odgovorni za određivanje starosti naših korisnika, možemo da vršimo provere radi verifikacije. Ako ste mlađi od 16 godina (proverite ovu starosnu granicu u skladu sa odredbama propisa u Vašoj državi) imajte na umu da Vam je potrebno ovlašćenje/odobrenje roditelja ili staratelja da koriste ovu internet stranicu i/ili mobilnu aplikaciju da biste stupili u kontakt sa nama slanjem Vaših podataka o ličnosti.

SVRHA OBRADE PODATAKA

Vi dobrovoljno odlučujete da li želite da nam dostavite svoje podatke o ličnosti. U nekim slučajevima, podaci o ličnosti su neophodni da bi mogle da se izvrše određene funkcije. Tokom korišćenja internet stranice i/ili mobilne aplikacije od Vas će se možda tražiti da omogućite pristup podacima o ličnosti kako biste se mogli registrovati za nagradne igre ili takmičenja, prijem informacija ili e-pošte, popunjavanje anketa ili ostavljanje komentara ili upita. U tim slučajevima EMOBIL SNC koristi izlazeći ekran koji sadrži informacije o obradi podataka o ličnosti i okvir za dobijanje saglasnosti. Budite uvereni da EMOBIL SNC neće prikupljati nikakve podatke o ličnosti osim ako ove podatke ne dostavite dobrovoljno.

EMOBIL SNC obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svrhu za koju su prikupljeni (npr. da odgovori na Vaš upit, da Vam pruži potrebnu uslugu ili da Vam pošalje vaučer). Takođe, oni mogu biti obrađivani za poboljšanje naših proizvoda i internet stranica, kao i da bismo Vas kontaktirali u vezi sa drugim proizvodima i uslugama koji bi Vas mogli zanimati (uključujući one koje možemo ponuditi zajedno sa drugim privrednim društvima). Takođe, možemo da ih delimo sa drugim privrednim društvima ili trećim licima koji direktno
podržavaju aktivnosti EMOBIL SNC-a i razvoj internet stranice i/ili mobilnih aplikacija. Podatke koje ste nam dali na uvid možemo dopuniti drugim podacima koje posedujemo ili koje dobijamo od trećih lica. Navedeno se sprovodi u svrhe marketinga, kako bismo obezbedili prilagođenije proizvode i usluge koje će zadovoljiti Vaše potrebe.

USLOVI OBRADE

Važno je znati da se podaci o ličnosti obrađuju u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti. Podatke o ličnosti obrađuje EMOBIL SNC ili Obrađivač podataka koga direktno imenuje EMOBIL SNC, samo za vremenski period neophodan za svrhe za koje su podaci prikupljeni ili naknadno obrađeni. Specifične bezbednosne procedure se primenjuju kako bi se sprečio rizik od njihovog uništenja ili gubitka, slučajno ili ne, od neovlašćenog pristupa podacima ili obrade koje su ili nezakonite ili u suprotnosti sa svrhama za koje su podaci prikupljeni. U skladu sa propisima, EMOBIL SNC je, u skladu sa osnovnim međunarodnim standardima, preduzeo i dalje mere bezbednosti kako bi smanjio rizike u pogledu poverljivosti, integriteta i dostupnosti podataka o ličnosti koji se prikupljaju i obrađuju.

DELJENJE, SLANJE I ŠIRENJE PODATAKA

Podaci koje prikupljamo mogu se prenositi ili deliti drugim privrednim društvima i trećim licima koji direktno podržavaju aktivnosti EMOBIL SNC-a i razvoj internet stranice i/ili mobilnih aplikacija. Ponekad EMOBIL SNC angažuje treća lica u vezi sa obradom i analizom podataka. Osim u navedenim slučajevima, podaci neće biti otkriveni niti dati nikome na uvid osim ako je to u skladu sa ugovornim i zakonskim obavezama ili korisnici daju pristanak. EMOBIL SNC i njegovi Obrađivači podataka će preneti i obraditi Vaše podatke o ličnosti preduzimajući odgovarajuće mere za održavanje bezbednosti podataka o ličnosti.

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

EMOBIL SNC obaveštava korisnika da on/ona ima pravo da zahteva pristup i ispravku ili brisanje svojih podataka o ličnosti, ili ograničenje ili prigovor na obradu, kao i pravo na prenos podataka ili da povuče svoju saglasnost obraćanjem EMOBIL SNC-u pisanim obaveštenjem na adresu EMOBIL SNC (Milentija Popovića 5v/34, 11070 Beograd) ili slanjem e-pošte na info@emobil.rs na pažnju Licu za zaštitu podataka o ličnosti, uz obavezno dostavljanje kopije identifikacionog dokumenta ili bilo kog drugog dokumenta koji dokazuje identitet. EMOBIL SNC zadržava pravo da u bilo kom trenutku proveri istinitost podataka o ličnosti koje je dao Učesnik.

KOLAČIĆI

Kolačići su tekstualne datoteke koje server internet stranice postavlja na hard disk Vašeg računara. EMOBIL SNC koristi kolačiće kako bismo naše Internet stranice učinili lakšim za korišćenje i bolje prilagodili Internet stranicu i naše proizvode Vašim interesovanjima i potrebama. Kolačići se takođe mogu koristiti da ubrzaju Vaše buduće aktivnosti na našoj internet stranici. Na primer, internet stranica može prepoznati da ste omogućili uvid u podatke o ličnosti i uzdržati se od traženja istih podataka na drugi put. Takođe, možemo da koristimo kolačiće za prikupljanje podataka o Vašem računaru, kao što je Vaša IP adresa (broj dodeljen Vašem računaru kad god pretražujete Internetom) ili tip Internet pretraživača ili operativnog sistema koji koristite, i da ih povežemo sa Vašim podacima o ličnosti. Obrađujemo te podatke da bismo osigurali da naše internet stranice predstavljaju najbolje iskustvo na internetu za Vas i da su efikasni izvori informacija. Za čuvanje ovih kolačića EMOBIL SNC koristi izlazeći ekran sa informacijama o kolačićima i
okvir za dobijanje saglasnosti. Takođe, možete da onemogućite kolačiće u podešavanjima pretraživača. Odbijanje kolačića na internet stranici koji unesete može dovesti do nemogućnosti posete određenih delova internet stranice ili primanja personalizovanih informacija kada posetite internet stranicu.

GOOGLE ANALITIKE

Internet stranica može da koristi alate za internet analitiku, kao što su Google analitika i/ili Unica, za praćenje Vaših interakcija sa internet stranicom i za čuvanje informacija, kao što su: kada ste je posetili, da li ste je već ranije posetili i koja internet stranica Vas je uputila na njega. Statistika merenja internet lokacije može da se koristi za personalizaciju Vašeg iskustva na internet lokaciji, kao i za procenu – anonimno i u zbiru – statistike aktivnosti na internet stranici. Koristimo ove informacije za merenje efikasnosti našeg prisustva na internetu i za sastavljanje statističkih izveštaja. Tamo gde koristimo Google analitiku, možemo da delimo ove informacije sa Google-om da bismo pomogli Google-u da poboljša svoje proizvode i usluge. Ni mi ni Google nećemo koristiti (ili ovlastiti bilo koje treće lice da koristi) ovu alatku za praćenje ili prikupljanje podataka o ličnosti o Vama ili za povezivanje Vaših ličnih podataka sa podacima Google analitike.

PIKSEL OZNAKE

Neke od internet stranica koje posećujete takođe mogu prikupljati podatke korišćenjem piksel oznaka (koji se takođe nazivaju precizni gif-ovi) koje se mogu deliti sa trećim licima koja direktno podržavaju promotivne aktivnosti EMOBIL SNC-a i razvoj internet stranice. Na primer, podaci o korišćenju internet stranice o posetiocima naših internet stranica mogu se deliti sa našom marketing agencijom da bi se bolje targetirale internet baner reklame na internet stranicama EMOBIL SNC. Podaci prikupljeni korišćenjem ovih piksela za praćenje, međutim, ne služe ličnoj identifikaciji, iako bi mogle biti povezane sa Vašim podacima o ličnosti.

IZMENE TRENUTNE POLITIKE PRIVATNOSTI

EMOBIL SNC redovno proverava svoju politiku privatnosti i bezbednosti i, ako je potrebno, vrši izmene u skladu sa izmenama koje su uvedene zakonom, organizacijom ili podstaknute tehnološkim napretkom. Svaka izmena navedene politike biće objavljena na ovoj stranici.

bmw električni automobil na stanici za punjenje