Podešavanja

Slika ekrana eDrive aplikacije
eDrive interfejs registracije prikazan na telefonueDrive interfejs prikazan na telefonu
Podešavanja

Podešavanja aplikacije

Interfejs eDrive aplikacije lokacija punjača na mapi

Za izmene podešavanja aplikacije, poterbno je na donjoj traci odabrati opciju "Profil" a zatim "Podešavanja".

"Izmena ličnih informacija"
- Izmena prezimena i imena kao i mail adrese

"Izmenite lozinku" - Izmena lozinke za nalog

"Promenite jezik" - Promena jezika aplikacije(SRB,ENG)

"Push notification" - Notifikacije o punjenju i statusu punjenja

"Uslovi korišćenja usluge" - Link vodi na aktivnu verziju uslova korišćenja usluge

Zadovoljni korisnici eDrive platforme i aplikacije, sa osmehom voze svoje elektricne automobile